Навчально-виховний комплекс №2 Покровської міської ради

   

Міський методичний кабінет відділу освіти Покровської міської ради ДонНТУДонецький національній технічний університет

Cчетчик посещений

счетчик посещений
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання Open Day Всеукраїнська олімпіада для професійної орієнтації вступників 2019

Заступнпик директора з виховної роботи

НОРМАТИВНО-ПРАВОВI ДОКУМЕНТИ

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОI POБОТИ У ШКОЛІ

I.                   Нормативно-правовi акти:

·        Загальна декларацiя прав людини. Прийрийнятa i nроголошена генеральною асамблеєю організації об’єднаних націй 10.12.1948 р. - http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_015

·        Деклараця прав дитини. Проголошена генеральною асамблеєю органiзації обєднаних  нацiй 20.11.1959 р - http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_384

·        Конвенцiя про права дитини. Прийнята генеральною асамблеєю органiзації обєднаних нацiй 20.11.1989 р - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_021

·        Конституція  україни. Прийнята верховною радою україни 28.06.1996 р - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

·        Ciмейний кодекс україни. Прийнятий у 2002 році встyпuв у силу 10.01.2004р - http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2947-14

·        Декларацiя принципiв толерантності. 26.10-16.11.1995 р - http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_503

·        Державна нацiональна програма «Освiта» (Україна XXI cтолiття) - http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF

·        Концепція виховання дiтей i молоді в нацiональнiй системі освiти. Затверджена колегiєю міністерства освіти україни 28.02. 1996 р. - http://olenivkadp.at.ua/load/koncepcija_vikhovannja_ditej_ta_molodi/1-1-0-9

·        Проект Концепцiї громадянського виховання особистостi в умовах розвитку Української державностi. «Педагогічна газета» № 6 (72), червень 2000 р. - http://shostka-mmk.edukit.sumy.ua/metodichna_robota/pochatkova_osvita/

·        Нацiональна доктрина розвитку освiти україни у ХХI столiтi. - http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/347/2002

II.                Закони України:

·        Закон України "про освiту" вiд 23.03.1996 p. № 100 /96 - вр (зi змiнами i доповненнями) - http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1060-12

·        Закон України "про охорону дитинства вiд 26.04.2001 р.  - http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2402-14

·        Закон України "про попередження насильства в сiм'ї вiд 15.11.2001 р - http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2789-14

·        Закон України "про молодiжнi та дитячi громадськi органiзацiї" (вiд 1.12. 1998р.) - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/281-14

·        Закон України "про свободу совiстi та релiгiйні організації” (вiд 23.04.1991р) - http://www.interbuh.com.ua/ru/documents/oneregulations/6225