НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 2 ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ВИХОВНА РОБОТА

 

 

 

     Виховна система школи – це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання. У школі відбувається моральне становлення учнів, формування в них творчого мислення, відповідальності. Вона розроблена відповідно до Закону Україну «Про загальну середню освіту», Конвенції ООН про права дитини, Статуту школи. Основними ідеями, які лягли в основу виховної системи школи, є ідеї гуманізму, педагогіки співробітництва, загального піклування, формування єдиного виховного простору.

     Пріоритетним у виховній роботі школи є:

- реалізація особистісно орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі;

- залучення молоді до національної та світової культури;

- збереження морального та фізичного здоров’я підростаючого покоління;  

- виховання патріотизму, громадських якостей особистості;

- забезпечення педагогічних умов для соціалізації школярів, виховання в них життєвої компетентності.

     Основними напрямками  виховної роботи є:

 

В області формування виховної системи школи зроблено:

1. Сформовано МО класних керівників - систематично проводяться наради класних керівників, проводиться збір і аналіз методичного матеріалу, надається методична допомога класним керівникам.

 2. Створено раду учнівського самоврядування школи - сформований  виборний орган, працюють 8 парламентських комісій, розподілено обов'язки членів учнівської ради.

3. Створена система додаткової освіти - на безкоштовній основі на базі школи працюють гуртки та спортивні секції.

 4. Сформовано шкільні традиції проведення заходів - День знань, День вчителя, День святого Миколая, Новорічні свята, День захисника Вітчизни, Козацькі забави, «Ну-мо, дівчата», Концерт до 8 березня, Масляна,  Фестиваль сімейної творчості, День Перемоги, Останній дзвоник, Випускний вечір, проведення предметних тижнів.

 5. Робота класних керівників спрямована на: щоденне виховання учнів, турботу про здоров'я учнів і здоровий спосіб життя, позаурочну діяльність, активну екскурсійну роботу, чергування класів по школі, контроль за пропусками учнів, роботу з учнями «групи ризику», співпраця з батьками учнів.

6. Обрано і працюють батьківські комітети класів і школи.

7. Застосовуються принципи педагогічного впливу:

- поваги до учня,

- розуміння і прийняття душевного стану дитини,

- розкриття мотивів скоєних вчинків,

- доброзичливе ставлення до вихованця,

- педагогічна підтримка вихованця.

        Формування в Україні громадянського суспільства, розбудова суверенної, незалежної, демократичної та правової держави вимагає зміни підходів до виховання молодого громадянина. Сьогодні вже не потрібно доводити, що без цілеспрямованого правового виховання цієї проблеми не розв’язати.  Педагогічним колективом ЗОШ № 5 створена система виховання, сутність якої в комплексному цілеспрямованому впливу на особистість у процесі її активної взаємодії з соціумом, спрямована на фізичний, психологічний, державний, соціальний розвиток особистості: вироблення імунітету до негативних впливів соціального оточення, профілактику і корекцію асоціальних проявів у поведінці дітей і молоді, на їх допомогу і захист.